Plantørring

Kørefast plantørringsanlæg

 • Plantørringsanlæg anvendes til tørring, lagring og beluftning af afgrøder.
 • Investering i plantørringsanlæg er ofte konkurrencedygtig i forhold til andre lagringsmetoder.
 • Anvendelsen er meget fleksibel.
 • I perioder hvor plantørreriet ikke er i brug kan bygningen anvendes til andre formål.
 • Plantørringsanlæg kan indbygges i eksisterende bygninger.
 • Plantørringsanlæg kan indbygges i bygninger som tilpasses arkitekturen på ejendommen.

Produkter

Trægulv sibirisk lærk (softwood)

Trægulv azobe (hardwood)

Trækonstruktioner

Stålkonstruktioner

Gulvtype

Sibirisk lærk (softwood)

 • Langsomt voksende nåletræ. 
 • Vægt ca. 700kg/m3
 • Rimelig holdbar sammenlignet med fyr og gran.
 • God økonomi.

Azobe(hardwood)

 • Eksotisk hårdtræ fra afrika
 • Vægt ca. 1300kg/m3
 • Ekstremt holdbar anvendes ofte til havnebyggeri sveller osv.
 • Ca. 35% dyrere pr. m2 gulv.

Planlager system til eksisterende bygninger

Fordele:

 • Eksisterende bygninger udnyttes.
 • Systemet installeres direkte på et plant gulv.
 • Ingen forstærkning af eksisterende konstruktioner.
 • Ingen nedstøbning af jernsøjler eller lign.
 • Mulighed for opbevaring/tørring af forskellige afgrøder.

Udførelse:

 • Montagen er simpel men tidskrævende.
 • Sælges som totalløsning med montage
 • Sælges som byggesæt eller medbyg.

Totalentrepriser

Fordele:

 • Læssøe-Simonsen projekterer og leverer et samlet projekt.
 • Bygningen geometri optimeres til indbygning plantørrings anlæg.
 • Bygningen kan tilpasses arkitekturen på ejendommen.

Udførelse:

 • Læssøe-Simonsen aflevere nøglefærdigt projekt
 • Bygherre har mulighed at stå for delentrepriser.